Slide

Ett nordiskt råvarubolag med fokusbasmetaller

Slide

Ett nordiskt råvarubolag med fokusbasmetaller

Slide

Ett nordiskt råvarubolag med fokusbasmetaller

Välkommen till Vilhelmina Mineral

Vilhelmina Minerals affärsidé är att förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart. Fokus är basmetaller i Norden och bolagets huvudprojekt är koppar- och zinkfyndigheterna i Stekenjokk och Joma. Målsättningen är att återstarta gruvverksamhet i dessa projekt och kvarvarande resurser bedöms möjliggöra drift i minst 15 år.