Historik

En kort sammanfattning över Bolagets historik omfattar följande:

 • 2010 Bolaget grundas
 • 2011 Undersökningstillstånden för Stekenjokk och Levi förvärvas
 • 2011 Ansökan om bearbetningskoncession inlämnas
 • 2012 Riksintresse för mineral erhölls för Stekenjokk och Levi
 • 2013 Bergmästaren avslår Bolagets ansökan om bearbetningskoncession p g a bedömd negativ inverkan på rennäringen
 • 2014 Bolaget överklagar till regeringen med hänvisning till historik, föreslagna anpassningsåtgärder, samt de stora samhällsekonomiska fördelarna
 • 2017 Samarbetsavtal med Joma Näringspark för att utveckla Jomafältet i Röyrviks kommun, Norge.
 • 2017 Joma Gruver A/S etablerat som joint venture för utveckling av Jomafyndigheten
 • 2017 Kanadensiska gruvutvecklingsbolaget Forbes & Manhattan blir delägare
 • 2017 Joma Gruver erhåller ”utvinningsrett” för Jomafyndigheten
 • 2017 I november återvisar regeringen ansökan om bearbetningskoncession med andrahandsalternativ till Bergsstaten
 • 2018 I december inlämnas komplettering till Bergsstaten kring andrahandsalternativet med säsongsbrytning
 • 2019 I januari erhåller Joma Gruver godkännande av Røyrviks kommun för det planprogram som framtagits för Joma industriområde.
Stekenjokkgruvan under tidigare driftsperiod 1976-1988.