Projekt

I Sverige är Vilhelmina Minerals huvudsakliga projekt fyndigheten i Stekenjokk där det producerades 7 miljoner ton koppar- och zinkmalm mellan åren 1976-1988 och nuvarande resurser иeräknas till ca 7 miljoner ton.

I Norge är Vilhelmina Mineral delägare i Jomafältet där det 1972-1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm. Nuvarande resurser beräknas till minst 5,5 miljoner ton.

Vilhelmina Minerals målsättning är att på nytt starta gruvverksamhet i dessa projekt och bedömer att kvarvarande resurser möjliggör drift minst 15 år.