Joma

Jomafältet ligger i norska kommunen Røyrvik i länet Trøndelag i Namdalregionen i Norge. Projektet ligger ca 60 km sydväst om Stekenjokk. Mellan 1972 och 1998 bröt företaget Grong Gruber AS ca 11,5 miljoner ton malm med genomsnittliga halter om 1,49% koppar och 1,45% zink.  

Baserat på tidigare borrning i området uppskattas de sammanlagda kvarvarande tillgångarna till minst 5,5 miljoner ton indikerade mineralresurser med halter om 1,55% koppar och 0,82% zink.

Där tidigare gruvverksamhet i Joma förekom finns förutom kvarvarande resurser även tillgång el, vatten, väg, möjligheter för deponi och byggnader som bl a kan inhysa anrikningsverk och processanläggning.