Om Stekenjokk

Projekten Stekenjokk och Levi ligger på gränsen mellan Västerbottens och Jämtlands län och nära gränsen till Norge. Fyndigheten upptäcktes 1918 av Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU). Stekenjokk var i produktion i Bolidens regi mellan 1976 och 1988 då ca 7,1 miljoner ton malm producerades med halter kring 1,5 % koppar och 3,5 % zink. Stekenjokk och Levi är sedan 2012 klassat som ett s k riksintressant mineralfyndighet.

Stekenjokk och Levi-projektet består av tre olika mineraliseringar: Stekenjokk Norra som är utbruten under den tidigare perioden av gruvdrift, samt Stekenjokk Södra och Levi som är obrutna. Baserat på tidigare borrning uppskattas de sammanlagda kvarvarande tillgångarna till 7,4 miljoner ton indikerade mineralresurser med halter om 1,17 % koppar och 3,01% zink och 2,7 miljoner ton antagna mineralresurser med halter om 0,94 % koppar och 2,95% zink.

Ansökan om bearbetningskoncession kompletterades under 2017 efter det att Vilhelmina Mineral investerat i Joma beläget ca 60 km från Stekenjokk. Denna investering innebar möjligheter för ett andrahandsalternativ där underjordsbrytning sker vintertid i Stekenjokk och malmen sen transporteras till Joma för anrikning och deponi.

Översiktskarta över Stekenjokk och Levi.