Undersökningstillstånd

Vilhelmina Mineral innehar i dagsläget följande undersökningstillstånd:

Sverige

Blåsjön Syd nr 2 (Jormlien)

Volym: 610,000 ton

Halter: 0.4 % Cu and 4.75 % Zn

Status: Gällande undersökningstillstånd till 2021-01-21

Ankarvattnet nr 2

Volym: 750,000 ton

Halter: 0,45% Cu, 5,5% Zn, (0,37% Pb, 0,2 ppm Au, 17 ppm Ag)

Status: Gällande undersökningstillstånd till 2021-08-05

Norge

Gjersvik

Volym: 0,9 Mton

Halter: 1,51% Cu and 1,22% Zn

Status: Gällande undersökningstillstånd till 2024-02-28

Borvasselv

Registreringsnummer 1197/2018, beviljat 2018-08-20

Undersökningstillståndet ligger ca 8 km väster om Joma och omfattar 1,25 km2.

Status: Gällande undersökningstillstånd till 2025-08-20

Orklumpen

Registreringsnummer 1196/2018, beviljat 2018-08-20

Undersökningstillståndet ligger ca 3 km öster om Joma och omfattar 2 km2.

Status: Gällande undersökningstillstånd till 2025-08-20